LMW

Ramowy Program Studiów Podyplomowych

Współrzędnościowa Technika Pomiarowa”

rok akademicki 2018/2019

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

 
 

1

 

Metrologia współrzędnościowa, podstawy i zastosowania przemysłowe i badawcze 

Systemy tomografii komputerowej w pomiarach współrzędnościowych – zastosowania i badanie dokładności

 

 

6

 

10

 

2

Obrazowanie i skanowanie bezstykowe obiektów -  technika skanerów światła strukturalnego i skanowanie laserowe – maszyny i ramiona pomiarowe

14

 

3

Geometryczna Specyfikacja Wyrobu - GPS

18

 

4

Mobilne systemy współrzędnościowe – Ramiona Pomiarowe i Laser Trackery  w tym pomiary obiektów wielkogabarytowych

14

 

5

Wzorcowanie współrzędnościowych systemów pomiarowych wg norm i zaleceń ISO/VDI/ASME

 

18

 

 

6

Programowanie maszyn i systemów pomiarowych

16

 

7

Metody oceny dokładności pomiarów współrzędnościowych

16

 

8

Programowanie maszyn i systemów pomiarowych

16

 

9

Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących – system zarządzania wg ISO 17025

16

 

10

Audyt wewnętrzny systemu zarządzania i obszaru technicznego w laboratorium

16

 

11

Walidacja współrzędnościowych metod pomiarowych

8