LMW

Zajęcia na studiach podyplomowych:

odbywać się będą
w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej

Politechniki Krakowskiej


Budynek C Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej